Optie

Het Nederlanderschap kan door optie worden verleend aan personen die een optieverklaring invullen. Dit is een eenvoudige en snelle manier om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen. Om voor optie in aanmerking te komen dient een persoon aan één van de volgende voorwaarden te voldoen:

  • meerderjarig zijn, in Nederland geboren als kind van immigranten en altijd hier gewoond
  • in Nederland geboren, minimaal drie jaar onafgebroken hier woonachtig en sinds de geboorte staatloos                                                       
  • meerderjarig en vanaf het vierde jaar in Nederland wonend
  • meerderjarig, oud-Nederlander (ooit de Nederlandse nationaliteit gehad en deze weer verloren) en minimaal één jaar zonder onderbreking in Nederland gewoond op basis van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of een verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk verblijfsdoel
  • minimaal drie jaar getrouwd met een Nederlander en tenminste vijftien jaar onafgebroken in Nederland gewoond
  • 65 jaar of ouder en minimaal vijftien jaar onafgebroken in Nederland gewoond.

Personen die door optie de Nederlandse nationaliteit krijgen, hoeven geen afstand te doen van de eigen nationaliteit. De wetgeving van het land van hun oorspronkelijke nationaliteit bepaalt of ze die nationaliteit verliezen.