47 duizend personen

In 2010 vertrokken er per saldo bijna 7 duizend personen met een dubbele nationaliteit uit Nederland. De toename van personen met een meervoudige nationaliteit komt daardoor uit op 40 duizend.