Inflatie onveranderd

De inflatie kwam in februari 2012 uit op 2,5 procent. Dit is even hoog als in januari. De inflatie wordt berekend uit de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

Onderliggend waren er wel enkele veranderingen. In februari had de prijsontwikkeling van benzine en verse groenten een verhogend effect op de inflatie. De prijsontwikkeling van kleding had daarentegen een verlagend effect.

De inflatie in februari van 2,5 procent is als volgt opgebouwd. Duurdere huisvesting, water en energie en hogere prijzen voor vervoer zorgden voor respectievelijk 0,7 en 0,5 procentpunt van de inflatie. Duurdere voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken leverden een bijdrage van 0,3 procentpunt. Alcoholhoudende dranken en tabak droegen net als gestegen kosten voor consumptie in het buitenland 0,2 procentpunt bij. Andere goederen en diensten droegen in mindere mate bij aan de inflatie.

Om de inflatie tussen de lidstaten van de Europese Unie (EU) te kunnen vergelijken worden geharmoniseerde prijsindices (HICP) berekend. Volgens deze methode kwam de inflatie in Nederland in februari uit op 2,9 procent, net als in januari. Voor de eurozone berekende Eurostat, het Europees statistisch bureau, een inflatie van 2,7 procent. Dit is 0,1 procentpunt hoger dan een maand eerder. Voor de Europese Centrale Bank (ECB) is de hoogte van de inflatie in de eurozone een belangrijk richtsnoer bij het bepalen van het rentepeil. Volgens de ECB heerst er prijsstabiliteit als de inflatie in de eurozone in de buurt van de 2 procent ligt.

Inflatie

Inflatie

Meer cijfers staan op de themapagina Prijzen.

Meer weten over de inflatie? Bekijk het CBS-filmpje op Youtube.