Transportkosten

Transportkosten worden betaald aan het transportbedrijf. De maximum transporttarieven worden bepaald door de Energiekamer, een onderdeel van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). De reden is dat er geen concurrentie is voor de regionale netbeheerders, omdat er per regio maar één netwerk is.
Bij de transporttarieven wordt onderscheid gemaakt naar:

  1. Vaste transportkosten (vastrecht): vastrecht is een bedrag dat per maand, kwartaal of jaar in rekening wordt gebracht. Ook de huur van de elektriciteits- en de gasmeter wordt hiertoe gerekend.
  2. Capaciteitstarief
    Het capaciteitstarief is een vast transporttarief per jaar dat is gebaseerd op de capaciteit de elektriciteits- en gasaansluiting van een kleinverbruiker. Het capaciteitstarief voor kleinverbruikers is op 1 januari 2009 ingevoerd. Tegelijkertijd is het variabele transporttarief per kWh en per m3 voor kleinverbruikers vervallen.