Energierekening 2012

De energiekosten zijn berekend op basis van het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik van een huishouden in 2010 (Bron: branchevereniging EnergieNed). Het gemiddelde elektriciteitsverbruik in dit jaar was 3 480 kWh en het gemiddelde aardgasverbruik 1 617 m3. Voor het berekenen van de energiekosten is gebruik gemaakt van gegevens die verzameld worden voor de consumentenprijsindex (CPI).