Productie

Om de invloed van toevallige weersomstandigheden op de cijfers te reduceren wordt de productie van de windmolens genormaliseerd volgens een procedure uit de nieuwe EU-Richtlijn Hernieuwbare Energie. De genormaliseerde productie in 2011 is daarbij berekend als de capaciteit in 2011 vermenigvuldigd met de gemiddelde productie per eenheid capaciteit in de afgelopen vijf jaar. Ook de elektriciteit uit waterkracht is genormaliseerd.

In het artikel ‘Nederlandse windmolens vangen minder wind' is de normalisatie nog niet toegepast. Om die reden wijken de huidige cijfers af van de cijfers van vorig jaar.