Overige biomassaverbranding

Het gaat hierbij om het verbranden van biomassa in installaties die ontworpen zijn voor specifieke soorten biomassa. Voorbeelden zijn afvalhout, kippenmest en plantaardige of dierlijke oliën en vetten.