MEP-subsidie

MEP staat voor Milieukwaliteit elektriciteitsproductie. MEP-subsidie kon worden aangevraagd vanaf juli 2003 tot en met augustus 2006. Via de MEP wordt de productie van hernieuwbare elektriciteit gesubsidieerd voor een periode van tien jaar. Indien projecten ook substantiële steun ontvangen van andere regelingen is de MEP-subsidieperiode korter.