Prijzen aardolie, aardgas en steenkolen fors hoger

De prijzen van aardolie, aardgas en steenkool waren in 2011 fors hoger dan een jaar eerder. Dat hangt samen met de wereldwijd toenemende vraag naar energie, de aardbeving in Japan en de minder gunstige euro-dollarkoers.

Producentenprijs fossiele brandstoffen en mondiale industriële productie (volume)

Producentenprijs fossiele brandstoffen en mondiale industriële productie (volume)

Versnelde prijsstijging ten opzichte van industriële productie

Gemiddeld was de prijs van de fossiele brandstoffen een kwart hoger dan in 2010. De prijzen hangen onder meer samen met de wereldwijde industriële productie. Meer productie betekent over het algemeen meer vraag naar fossiele brandstoffen.

In 2011 versnelde de prijsstijging echter ten opzichte van de wereldwijde industriële productie. Dat komt doordat afgelopen jaar behalve de olie- en kolenprijs ook de gasprijs sterk is gestegen, terwijl deze in 2010 nog daalde. Door de aardbeving in Japan nam de vraag naar gas vanuit Japan sterk toe. Ook gingen op wereldniveau elektriciteitcentrales meer gas als grondstof gebruiken in plaats van kolen of kernenergie.

Aardolieprijs steeg sterk door

De prijs van aardolie steeg ook in 2011 weer sterk. De raffinaderijen betaalden ruim 30 procent meer dan in 2010. Toen was de prijs al met bijna 40 procent gestegen. Die prijsstijging zette in 2011 dus verder door als gevolg van internationale onzekerheden, zoals de onrust in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. De aardolieprijs reageert doorgaans zeer gevoelig op veranderingen c.q. onzekerheden in vraag en aanbod.

Producentenprijs van aardolie, aardgas en steenkool

Producentenprijs van aardolie, aardgas en steenkool

Prijzen aardgas en steenkool stegen minder dan aardolie

De prijsontwikkeling van aardgas en steenkool is doorgaans gematigder dan die van aardolie. Dat komt onder andere doordat de gasprijs meer bepaald wordt door de Europese markt en de winning van steenkolen plaatsvindt in politiek stabielere landen. In 2011 steeg de prijs van aardgas met 19 procent. De prijsstijging van steenkolen was 17 procent.

Otto Swertz en Ria Smit

Bron: