Gedragsstoornis

Onder gedragsstoornissen worden hier ook ontwikkelingsstoornissen begrepen, zoals bijvoorbeeld aangeboren afwijkingen en stoornissen binnen het autistisch spectrum.