Lichte toename aantal bijstandsuitkeringen in 2011

  • 316 duizend bijstandsuitkeringen ultimo 2011
  • 9 duizend bijstandsuitkeringen meer dan een jaar eerder
  • minder uitkeringen aan jongeren
  • grote regionale verschillen in groei aantal uitkeringen

Eind 2011 werden 316 duizend bijstandsuitkeringen verstrekt aan thuiswonenden tot 65 jaar. Dat zijn er 9 duizend meer dan een jaar eerder. In 2010 bedroeg de stijging nog 26 duizend bijstandsuitkeringen. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Sinds begin 2009 is het aantal bijstandsuitkeringen bijna voortdurend toegenomen. De stijging in 2011 was echter lager dan in de twee voorgaande jaren. Aan jongeren tot 27 jaar zijn duizend bijstandsuitkeringen minder versterkt dan een jaar eerder. In 2010 nam het aantal uitkeringen onder jongeren nog toe met ruim 7 duizend. Daarnaast is de stijging van het aantal bijstandsuitkeringen aan personen van 27 jaar en ouder 9 duizend lager dan in 2010.

De ontwikkeling van het aantal bijstandsuitkeringen verschilt sterk per gemeente. Zo steeg in de periode 2009-2011 bij de gemeenten met 100 duizend of meer inwoners in Almere het aantal bijstandsuitkeringen met 46 procent, terwijl dat in Breda slechts 1 procent was. De regionale ontwikkeling van het aantal bijstandsuitkeringen hangt onder meer samen met de lokale arbeidsmarkt en demografische kenmerken van de desbetreffende bijstandspopulatie.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.