Export hoger

Het volume van de uitvoer van goederen was in december 4 procent groter dan een jaar eerder. In november was er nog een nulgroei, terwijl er in oktober zelfs sprake was van een krimp van de export. Het volume van de invoer nam in december eveneens met 4 procent toe. De volumecijfers zijn gecorrigeerd voor werkdageffecten. December had in 2011 twee werkdagen minder dan in 2010.

De Exportradar laat in februari 2012 zowel verbeteringen als een verslechtering zien. Februari was de tweede maand op rij waarin er sprake was van een gemengd beeld. In het laatste halfjaar van 2011 waren de omstandigheden voor de export nog duidelijk verslechterd.

De waarde van de goederenuitvoer kwam uit op 34,1 miljard euro. Dat is bijna 2 procent meer dan een jaar eerder. De invoerwaarde steeg met bijna 1 procent tot 30,0 miljard euro. Het handelsoverschot bedroeg daarmee 4,1 miljard euro. Dat is 0,3 miljard euro meer dan in december 2010. De waardecijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdageffecten.

Alleen bij grondstoffen en minerale brandstoffen was er sprake van een fors hogere in- en uitvoerwaarde dan een jaar eerder. Hogere olieprijzen speelden hierbij een belangrijke rol.

De uitvoer naar landen buiten de Europese Unie deed het beter dan de export naar EU-landen. 

De uitvoerprijzen waren 2,6 procent hoger dan een jaar eerder. De invoerprijzen stegen met 1,9 procent. De ruilvoet van de buitenlandse goederenhandel is daarmee ten opzichte van december 2010 verbeterd.

De in dit bericht gepubliceerde cijfers zijn bijgesteld ten opzichte van het eerder gepubliceerde bericht over de internationale handel van 13 februari 2012. De bijstellingen zijn een gevolg van nieuwe en meer uitgebreide informatie.

Uitvoer goederen (werkdaggecorrigeerd volume)

Uitvoer goederen (werkdaggecorrigeerd volume)

Meer cijfers staan op de themapagina Internationale handel.