Productie industrie iets hoger

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in december 2011 ruim 1 procent groter dan in december 2010. In november produceerde de industrie nog 1 procent minder dan een jaar eerder.

De productie van de voedings- en genotmiddelenindustrie was 5 procent hoger dan een jaar eerder. De basismetaal- en metaalproductenindustrie produceerde 1 procent meer. Bij de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie en de transportmiddelenindustrie nam de productie juist met 1 procent af. De productie in de elektrotechnische en machine-industrie lag 5 procent onder het niveau van december 2010.

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste gekeken worden naar voor seizoeneffecten gecorrigeerde cijfers. Omdat de seizoenvrije maandcijfers soms een wat grillig verloop vertonen, wordt hiervoor het tweemaandsgemiddelde ten opzichte van twee maanden eerder gebruikt. Na correctie voor werkdageffecten en seizoeninvloeden was de industriële productie in de periode  november-december 0,4 procent kleiner dan die in september-oktober.

Productie industrie

Productie industrie

Meer cijfers staan op de themapagina Industrie en energie.