Verdrag van Maastricht

In december 1991 sloten de landen van de Europese Unie (EU) het Verdrag van Maastricht. In 1993 werd dit verdrag van kracht. Afgesproken werd om te streven naar verdergaande Europese eenwording (integratie). Ook werd in het verdrag bepaald dat er een Economische en Monetaire Unie (EMU) gevormd zou worden, met een gemeenschappelijke munteenheid, die de 'euro' genoemd zou worden. Voor de invoering van de monetaire unie werd een Europese begrotingsdiscipline afgesproken.