Toename voorraden industrie onverminderd groot

De ondernemers in de industrie hielden in november bijna 12 procent meer voorraad gereed product aan dan in november 2010. De toename was daarmee ongeveer even groot als in oktober. De voorraden zijn al bijna een jaar lang onafgebroken groter dan een jaar eerder. De index van de voorraden gereed product (2005=100) kwam in november uit op 110,1 tegen 108,7 in oktober.

Voorraad gereed product industrie (volume)

Voorraad gereed product industrie (volume)

Oordeel over voorraden in januari verslechterd

Een eerste indicatie over het verdere verloop van de voorraad gereed product kan ontleend worden aan de Conjunctuurtest Industrie. Hierin wordt aan de ondernemers gevraagd of ze hun voorraad eindproduct als te groot (negatief), normaal of te klein (positief) beoordelen, gelet op de verwachte afzetontwikkelingen. Deze cijfers zijn twee maanden eerder beschikbaar dan de voorraadindex.

Het oordeel over de voorraden is in januari verslechterd. Het saldo kwam in januari uit op -4, tegen -2 in december. Het aantal ondernemers dat de voorraden als te groot beschouwt is al bijna een jaar lang groter dan het aantal dat de voorraden te klein vindt.

Oordeel voorraad gereed product

Oordeel voorraad gereed product

Meer cijfers staan op de themapagina Industrie en energie.