Bevolkingsontwikkeling in 2011


De in dit artikel gepresenteerde cijfers voor 2011 zijn gebaseerd op ramingen voor de maanden november en december. De definitieve cijfers kunnen hiervan iets afwijken.