Export iets hoger

Het volume van de uitvoer van goederen was in november ruim 1 procent groter dan een jaar eerder. In oktober was er, voor het eerst in bijna twee jaar, nog sprake van krimp van de export. Het volume van de invoer nam in november met 1 procent toe. De volumecijfers zijn gecorrigeerd voor werkdageffecten.

De Exportradar van januari laat zowel verbeteringen als verslechteringen zien. In het voorgaande halfjaar verslechterden de omstandigheden voor de export steeds.

De waarde van de goederenuitvoer kwam uit op 35,8 miljard euro. Dat is 5 procent meer dan een jaar eerder. De invoerwaarde steeg met bijna 4 procent tot 31,1 miljard euro. Het handelsoverschot bedroeg daarmee 4,7 miljard euro. Dat is 0,6 miljard euro meer dan in november 2010.

Alleen bij grondstoffen en minerale brandstoffen was er sprake van een fors hogere in- en uitvoerwaarde dan een jaar eerder. Hogere olieprijzen speelden hierbij een belangrijke rol.

De uitvoer naar landen buiten de Europese Unie deed het voor het eerst sinds lange tijd beter dan de export naar EU-landen.

De uitvoerprijzen waren 3,7 procent hoger dan een jaar eerder. De invoerprijzen stegen met 2,7 procent. De ruilvoet van de buitenlandse goederenhandel is daarmee ten opzichte van november 2010 verbeterd.

Uitvoer goederen (werkdaggecorrigeerd volume)

Uitvoer goederen (werkdaggecorrigeerd volume)

Meer cijfers staan op de themapagina Internationale handel.