Toename voorraden industrie onverminderd groot

De ondernemers in de industrie hielden in oktober bijna 12 procent meer voorraad gereed product aan dan in oktober 2010. De toename was gelijk aan die in september. De voorraden zijn al bijna een jaar onafgebroken hoger dan een jaar eerder. De index van de voorraden gereed product (2005=100) kwam in oktober uit op 108,7 tegen 107,2 in september.

Voorraad gereed product industrie (volume)

Voorraad gereed product industrie (volume)

Oordeel over voorraden in december verbeterd

Een eerste indicatie over het verdere verloop van de voorraad gereed product kan ontleend worden aan de Conjunctuurtest Industrie. Hierin wordt aan de ondernemers gevraagd of ze hun voorraad eindproduct als te groot (negatief), normaal of te klein (positief) beoordelen, gelet op de verwachte afzetontwikkelingen. Deze cijfers zijn twee maanden eerder beschikbaar dan de voorraadindex.

Het oordeel over de voorraden is in december verbeterd. Desondanks waren er nog wel meer ondernemers die hun voorraden te groot vonden dan ondernemers die hun voorraden als te klein beschouwden. Het saldo kwam uit op -2, tegen -5 in november.

Oordeel voorraad gereed product

Oordeel voorraad gereed product

Meer cijfers staan op de themapagina Industrie en energie.