R&D-uitgaven bedrijven een fractie hoger

Nederlandse bedrijven hebben in 2010 ruim 5 miljard euro aan R&D uitgegeven. Dat is gelijk aan 0,87 procent van het bruto binnenlands product. De uitgaven zijn een fractie hoger dan in 2009. In de drie daaraan voorafgaande jaren daalden de R&D-uitgaven van bedrijven telkens. In vergelijking met andere landen bleven de R&D-uitgaven aan de lage kant.

R&D-uitgaven, Nederland versus EU-27

R&D-uitgaven, Nederland versus EU-27

Totale R&D-uitgaven bijna 11 miljard euro

De totale R&D-uitgaven in 2010 bedroegen 10,8 miljard euro. Een jaar eerder was dat 10,4 miljard euro. Uitgedrukt als percentage van het bruto binnenlands product komen de uitgaven in 2010 uit op 1,83 procent. De doelstelling van de Nederlandse regering is om dit aandeel te vergroten tot 2,5 procent in 2020. Dit is lager dan de doelstelling van de EU voor 2010 van 3 procent van het bbp.

Nederlandse bedrijven onder EU-gemiddelde

In de periode 1995-2010 lagen de R&D-uitgaven van de bedrijven in Nederland onder het gemiddelde van de EU-27. Dit verschil is in de loop van de tijd groter geworden. Het aandeel van de bedrijven in de totale R&D-uitgaven van Nederland nam af van 52 procent in 1995 tot 47 procent in 2010. In de EU-27 nam dit aandeel af van 63 procent in 1995 tot 62 procent in 2010. Het aandeel van de bedrijven in de totale R&D-uitgaven lag in de EU-27 dus beduidend hoger dan in Nederland.

R&D-uitgaven 2010, internationaal

R&D-uitgaven 2010, internationaal

Nederland in middengroep met totale R&D-uitgaven

Vergeleken met een groep van 19 referentielanden bevindt Nederland zich wat betreft de totale R&D-uitgaven onderin de middengroep. Deze positie is vooral te danken aan de R&D-uitgaven van de publieke researchinstellingen en het hoger onderwijs, die in vergelijking met andere landen bovengemiddeld waren. Qua R&D-uitgaven van bedrijven laat Nederland alleen Spanje, Italië, Hongarije en Polen achter zich.

Andries Kuipers

Bron: Het Nederlandse ondernemingsklimaat in cijfers 2011