Banengroei stagneert

  • Meer banen bij handel, vervoer en horeca
  • Minder banen bij openbaar bestuur
  • Loonstijging lager dan inflatie

In het derde kwartaal van 2011 waren er 28 duizend banen van werknemers
meer dan in hetzelfde kwartaal van 2010. Dit is een bescheiden stijging van 0,3 procent. De banengroei was het grootst in de bedrijfstak handel, vervoer en horeca met 32 duizend banen.

Er zijn ook bedrijfstakken waar het aantal banen gekrompen is. Vergeleken met een jaar eerder was de krimp met 15 duizend banen het grootst bij het openbaar bestuur, gevolgd door de industrie en de bouw. Na correctie voor seizoeninvloeden is het aantal banen in het derde kwartaal 7 duizend lager dan in het tweede kwartaal van 2011.

De lonen per arbeidsjaar waren in het derde kwartaal van dit jaar 1,3 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Deze bescheiden stijging ligt ruim onder de inflatie van 2,6 procent. De financiële dienstverlening had met 3,8 procent de grootste loonstijging.

De loonkostenstijging van 1,5 procent was iets hoger dan de loonstijging. Dit komt doordat de stijging van de werkgeverspremies voor werkloosheid en zorgverzekeringen iets groter was dan de premiedaling voor arbeidsongeschiktheid.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.

Downloads