Opnieuw recordproductie elektriciteit

In 2010 bedroeg de elektriciteitsproductie in Nederland 118 miljard KWh. Dat is 4 procent meer dan een jaar eerder. Het is het vierde jaar op rij waarin de Nederlandse elektriciteitsproductie een nieuw hoogtepunt bereikte.

Elektriciteitsproductie

Elektriciteitsproductie

Vooral productie thermische centrales stijgt

De elektriciteitsproductie was vorig jaar bijna 5 miljard kWh groter dan in 2009. Ter vergelijking: een gemiddeld huishouden verbruikte in 2010 ongeveer 3,3 duizend kWh. De toename van de productie is vooral toe te schrijven aan de centrales die elektriciteit opwekken door het verbranden van brandstoffen als aardgas, steenkool en biomassa en leveren aan het landelijke hoogspanningsnet.

De productie van deze zogenoemde thermische centrales steeg met 4 miljard kWh tot 76 miljard kWh. Dat hangt samen met het in gebruik nemen van nieuwe gasgestookte centrales. De overige ongeveer 0,5 miljard kWh is voor rekening van decentrale installaties die leveren aan regionale netten of aan het eigen bedrijf.

Elektrisch vermogen

Elektrisch vermogen

Groei warmtekrachtvermogen stagneert

In Nederland wordt elektriciteit vooral geproduceerd door verbranding van fossiele brandstoffen. Door toepassing van Warmtekrachtkoppeling (WKK) kan de warmte die daarbij ontstaat, nuttig worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals stadsverwarming, proceswarmte in de industrie of ruimteverwarming in tuinbouwkassen.

In 2009 en 2010 stagneerde de groei aan elektrisch WKK-vermogen. Daarvoor groeide het van 2004 tot en met 2008 nog met gemiddeld 6 procent per jaar. Dit betrof vooral decentraal vermogen van gasmotoren in de glastuinbouw.

Inzet voor elektriciteitsproductie

Inzet voor elektriciteitsproductie

Meer inzet fossiele brandstoffen, maar aandeel in totaal daalt

De inzet van fossiele brandstoffen voor de elektriciteitsproductie is de laatste 15 jaar weliswaar gegroeid, maar het aandeel in de elektriciteitsproductie daalde licht. In 1995 werd nog ongeveer 90 procent van de elektriciteit uit fossiele brandstoffen geproduceerd. Dat was in 2010 teruggelopen tot 84 procent.

Deze daling komt met name doordat de hoeveelheid elektriciteit uit hernieuwbare bronnen groeide van ongeveer 2 procent in 1995 tot ruim 9 procent in 2010. Deze toename is vooral gerealiseerd door de inzet van windenergie en biomassa.

Bart van Wezel en Jan Kloots

Bron:

StatLine, Productiemiddelen elektriciteit