Aantal faillissementen loopt op

In november 2011 werden 610 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit waren er 85 meer dan in oktober.

Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Dit kan van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een beter beeld van de ontwikkeling wordt daarom doorgaans gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend driemaandsgemiddelde van het aantal faillissementen.

Het voortschrijdend driemaandsgemiddelde kwam in november uit op 555, tegen 519 in oktober. Dit gemiddelde is de afgelopen maanden fors opgelopen, nadat het meer dan een jaar schommelde rond de 500.

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Meer cijfers staan op de themapagina Veiligheid en recht.