Snorfiets haalt bromfiets bijna in

Het aantal snorfietsen is de laatste jaren veel harder gestegen dan het aantal bromfietsen. Begin 2011 waren er 475 duizend snorfietsen en 527 duizend bromfietsen. De snorfiets heeft de bromfiets bijna ingehaald. Jongeren bezitten vaker een bromfiets dan een snorfiets. Vrouwen hebben eerder een snorfiets, met uitzondering van de jonge vrouwen.

Snorfiets wint steeds meer terrein

Vanaf 2007 is het aantal snorfietsen gemiddeld met bijna 16 procent per jaar toegenomen. Het aantal bromfietsen groeide gemiddeld met 8 procent. In 2011 waren er 475 duizend snorfietsen en 527 duizend bromfietsen. Het aantal snorfietsen is in de periode 2007-2011 het hardst gestegen bij 20-25 jarigen, met 170 procent.

Op 1 januari 2011 is het aantal bromfietsen van jeugdigen (16- en 17-jarigen) ruim 20 procent lager dan een jaar daarvoor. Dit hangt waarschijnlijk samen met de invoering van het praktijkexamen voor de bromfiets in maart 2010.

Aantal brom- en snorfietsen per 1 januari, 2007-2011

Aantal brom- en snorfietsen per 1 januari, 2007-2011

Mannen hebben meer dan twee keer zo vaak een brom- of snorfiets als vrouwen

Bijna 6 procent van de personen van 16 jaar en ouder heeft een brom- of snorfiets. Mannen hebben er ruim twee keer zo vaak één als vrouwen. Mannen hebben ook vaker een bromfiets dan een snorfiets, terwijl voor vrouwen het omgekeerde geldt. Het brom- en snorfietsbezit is het hoogst onder jongeren. Als ouderen een brom- of snorfiets hebben, is dat meestal een snorfiets. De bromfiets is vaker op het platteland te vinden, terwijl in stedelijke gebieden meer snorfietsen voorkomen.

Brom- en snorfietsbezit naar leeftijd en geslacht, 2010

Brom- en snorfietsbezit naar leeftijd en geslacht, 2010

Minder brom- en snorfietsen bij jongeren uit gezinnen met een laag inkomen

Het bezit van brom- en snorfietsen verschilt tussen inkomensgroepen. Jongeren onder de 25 jaar in een huishouden dat behoort tot de 20 procent laagste inkomens hebben minder vaak een brom- of snorfiets dan jongeren in een huishouden met een hoger inkomen. Van de laagste inkomensgroep heeft ongeveer 6 procent een brom- of een snorfiets tegen 10 procent van de drie hoogste inkomensgroepen. Binnen de groep personen boven de 25 jaar hebben de hogere inkomensgroepen juist iets minder vaak een brom- of een snorfiets dan de lagere.

Brom- en snorfietsbezit naar leeftijd en inkomen huishouden (5 gelijke inkomensgroepen), 2010

Brom- en snorfietsbezit naar leeftijd en inkomen huishouden naar 5 gelijke inkomensgroepen, 2010

Jannes de Vries en Michel Sijstermans

Bron: