Babyboomers zorgen voor flinke stijging AOW-uitgaven

In de eerste helft van 2011 heeft de Nederlandse overheid 15,8 miljard euro uitgegeven aan AOW. Dat is 6 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De stijging is groter dan in voorgaande jaren. Dit komt voor een belangrijk deel door de eerste instroom van babyboomers in de AOW.

Uitgaven aan AOW

Uitgaven aan AOW

AOW-uitgaven met 0,9 miljard gestegen

In de eerste helft van 2011 is 0,9 miljard euro meer uitgegeven aan AOW-uitkeringen dan in dezelfde periode in 2010. De stijging van de uitgaven is groter dan in de voorgaande jaren. Dat komt vooral doordat de in 1946 geboren babyboomers dit jaar met pensioen gaan. De geboortegroep 1946 is de grootste ooit in Nederland. Op 1 januari 2011 leefden er nog 234 duizend.

Eind juni 2011 werden er bijna 3 miljoen uitkeringen verstrekt in het kader van de AOW. Dat zijn er 97 duizend meer dan een jaar eerder.

AOW-uitgaven totaal en per hoofd

AOW-uitgaven totaal en per hoofd

AOW kost ruim 1 700 euro per Nederlander

In 2010 ging 9,5 procent van de overheidsuitgaven naar de AOW. Tien jaar geleden was dit ruim 10 procent. In 2010 kostte de AOW een Nederlander 1 722 euro. Dit is ruim 500 euro meer dan 10 jaar geleden. Gecorrigeerd voor prijsstijgingen was dat bijna 206 euro meer.

Top 10 AOW-uitgaven aan buitenland

Top 10 AOW-uitgaven aan buitenland

Ruim 1 miljard euro AOW naar buitenland

In 2010 is ruim 1 miljard euro uitgegeven aan 287 duizend AOW’ers woonachtig in het buitenland. Dat is bijna 4 procent van de totale AOW-uitgaven. Een derde van de uitgaven aan het buitenland betreft AOW’ers in de buurlanden Duitsland en België. Ruim 12 procent is bestemd voor 65-plussers woonachtig in Spanje. Onder andere door remigratie ging respectievelijk 8 en 6 procent van de buitenlandse AOW-uitgaven naar Turkije en Marokko.

De totale AOW-uitgaven aan het buitenland lagen in 2010 bijna 40 procent hoger dan in 2005. In dezelfde periode namen de uitkeringen in Nederland met ruim een vijfde toe.
Vooral de AOW-uitgaven aan Duitsland namen in verhouding sterk toe, bijna 60 procent. 

Linda Peters

Bronnen: