Arbeidsongeschikte verpleegkundigen

Dit zijn verpleegkundigen die geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, en om die reden een vorm van arbeidsongeschiktheid-uitkering ontvangen, al dan niet naast een andere vorm van inkomen.