Zakelijke dienstverleners minder optimistisch over toekomstige omzet

Het aantal zakelijke dienstverleners dat verwachtte dat hun omzet in de komende drie maanden toe zal nemen, was in november groter dan het aantal dat een afname voorzag. Met +18 was het saldo wel kleiner dan in oktober (+29).

Over hun toekomstige personeelssterkte waren de zakelijke dienstverleners pessimistischer dan in de voorgaande maand. Per saldo verwacht 14 procent van hen dat de personeelssterkte in de komende drie maanden zal afnemen.

De zakelijke dienstverleners waren in november ongeveer even somber over het economisch klimaat als in oktober. Het aantal ondernemers dat verwachtte de prijzen te verhogen in de komende drie maanden was groter dan het aantal dat een prijsdaling voorzag.

Bij de ontwikkelingen en verwachtingen in de zakelijke dienstverlening kunnen seizoeneffecten een rol spelen. Vanwege de beperkte lengte van de reeksen wordt hier nog niet voor gecorrigeerd.

Verwachte omzet zakelijke dienstverlening

Verwachte omzet zakelijke dienstverlening
Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.