Toename voorraden industrie blijft groot

De ondernemers in de industrie hielden in september 12 procent meer voorraad gereed product aan dan in september 2010. De voorraden zijn al negen maanden onafgebroken hoger dan een jaar eerder. De index van de voorraden gereed product (2005=100) kwam in september uit op 107,4 tegen 110,1 in augustus.

Voorraad gereed product industrie (volume)

Voorraad gereed product industrie (volume)

Oordeel over voorraden onveranderd

Een eerste indicatie over het verdere verloop van de voorraad gereed product kan ontleend worden aan de Conjunctuurtest Industrie. Hierin wordt aan de ondernemers gevraagd of ze hun voorraad eindproduct als te groot (negatief), normaal of te klein (positief) beoordelen, gelet op de verwachte afzetontwikkelingen. Deze cijfers zijn twee maanden eerder beschikbaar dan de voorraadindex.

Het oordeel over de voorraden is in november niet veranderd. Er waren meer ondernemers die de voorraden te groot vonden dan ondernemers die de voorraden als te klein beschouwden. Het saldo kwam net als in oktober uit op -5.

Oordeel voorraad gereed product

Oordeel voorraad gereed product

Meer cijfers staan op de themapagina Industrie en energie.