Groei export stilgevallen

Het volume van de uitvoer van goederen was in september vrijwel even groot als een jaar eerder. In juli en augustus was er nog een toename van rond de 3 procent. Het volume van de invoer nam in september met ruim 2 procent toe. De volumecijfers zijn gecorrigeerd voor werkdageffecten.

Volgens de Exportradar van november zijn de omstandigheden voor de export verder verslechterd. Inmiddels is er al ruim een halfjaar sprake van verslechteringen. Desondanks zijn de omstandigheden voor de export in november nog altijd iets gunstiger dan ze gemiddeld waren in de afgelopen twintig jaar.

De waarde van de goederenuitvoer kwam uit op 34,4 miljard euro. Dat is 5 procent meer dan een jaar eerder. De invoerwaarde steeg met 10 procent tot 30,8 miljard euro. Het handelsoverschot bedroeg daarmee 3,6 miljard euro. Dat is 1,1 miljard lager dan in september 2010.

De waarde van de in- en uitvoer van grondstoffen en minerale brandstoffen was een stuk hoger dan in september 2010. Hogere olieprijzen speelden hierbij een belangrijke rol.

De handel met EU-landen deed het beter dan de handel met landen buiten de Europese Unie. De waarde van de uitvoer naar niet-EU-landen lag zelfs iets onder het niveau van een jaar geleden.

De uitvoerprijzen waren 5,3 procent hoger dan een jaar eerder. De invoerprijzen stegen met 7,3 procent. De ruilvoet van de buitenlandse goederenhandel is daarmee ten opzichte van september 2010 verslechterd.

De in dit bericht gepubliceerde cijfers zijn bijgesteld ten opzichte van het eerder gepubliceerde bericht over de internationale handel van 15 november 2011. De bijstellingen zijn een gevolg van nieuwe en meer uitgebreide informatie.

Uitvoer goederen (werkdaggecorrigeerd volume)

Uitvoer goederen (werkdaggecorrigeerd volume)

Meer cijfers staan op de themapagina Internationale handel.