Resterende levensverwachting

De resterende levensverwachting in 2010 is berekend op basis van de sterfterisico’s per leeftijd die in dat jaar golden. Doordat de sterfterisico's elk jaar dalen en dit in de toekomst naar alle waarschijnlijkheid ook het geval zal zijn, zal de werkelijke levensduur van personen die momenteel 65 jaar zijn, hoger liggen dan de levensverwachting aangeeft. Ook de kansen voor de huidige 65-jarigen om 80 of 90 jaar te worden, zullen daarbij hoger uitvallen.