Vermeden emissies

Bij de productie van windenergie komen geen emissies vrij. Voor duurzame elektriciteitsproductie worden de vermeden emissies van CO2 berekend door gebruik te maken van een referentie: alle conventionele Nederlandse elektriciteitsproductie-installaties. De referentierendementen en emissiefactoren zijn berekend uit de Nederlandse Energiebalans en de daaraan gekoppelde CO2-emissieberekeningen.