CO2-uitstoot

CO2-uitstoot volgens de Milieurekeningendefinities (gebaseerd op het ingezetenen-principe)