Pessimisme over werkgelegenheid

Steeds meer Nederlanders denken dat de werkloosheid in de komende twaalf maanden zal toenemen. Ondernemers in de industrie, bouw en zakelijke dienstverlening voorzien een verslechtering van de werkgelegenheid. Deze somberheid past bij een neergaande conjunctuur. De werkloosheid loopt sinds juni 2011 weer op.

Steeds meer consumenten verwachten een toename van de werkloosheid

Het aantal consumenten dat een toename van de werkloosheid verwacht groeide in de loop van 2011 sterk. In november dacht 70 procent van de consumenten dat de werkloosheid in komende 12 maanden gaat stijgen. Nog maar 6 procent verwachtte een daling. Aan het begin van 2011 maakten consumenten zich nauwelijks zorgen over de werkloosheid. De werkloosheid is sinds de zomer sterk toegenomen: met gemiddeld bijna 16 duizend per maand in de periode juli tot en met oktober.

Werkloosheidsverwachting consument en werkloosheid

Werkloosheidsverwachting consument en werkloosheid

Ondernemers industrie en bouw voorzien krimp werkgelegenheid

In oktober 2011 voorzagen ondernemers in de industrie en de bouwnijverheid een afname van hun personeelssterkte in het vierde kwartaal. Het aantal ondernemers in de industrie dat een krimp verwacht is sinds de zomer groter dan het aantal dat een groei verwacht. De bouwondernemers zijn al drie jaar negatief over de werkgelegenheid. Het pessimisme werd echter in de tweede helft van 2011 weer wat sterker.

Verwachte personeelssterkte ondernemers industrie en bouw

Verwachte personeelssterkte ondernemers industrie en bouw

Ondernemers zakelijke diensten: werkgelegenheid neemt iets af

In de zakelijke dienstverlening lopen de meningen over de toekomstige werkgelegenheid uiteen. Het aantal ondernemers dat de komende drie maanden een krimp van het personeelsbestand ziet, was in oktober iets groter dan het aantal dat een groei voorziet. In de ICT-sector overstemden de optimisten nog de pessimisten, maar in andere takken van de zakelijke diensten (zoals architecten, adviesbureaus en facilitaire dienstverleners) hadden de pessimisten de overhand. Naast de zakelijke dienstverleners verwachtten ook ondernemers in de detailhandel en horeca een afname van de personeelssterkte.

Verwachte personeelssterkte ondernemers zakelijke dienstverlening

Verwachte personeelssterkte ondernemers zakelijke dienstverlening

Sidney Vergouw

Bron: