Economische groei valt terug

  • Economie 1,1 procent gegroeid op jaarbasis in derde kwartaal
  • Kwartaal op kwartaal 0,3 procent krimp
  • Zowel de gezins- als de overheidsconsumptie in de min 
  • Bescheiden groei export en investeringen
  • Banengroei stagneert

Volgens de eerste, voorlopige raming van het CBS is de Nederlandse economie in het derde kwartaal van 2011 met 1,1 procent gegroeid ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. In vergelijking met het tweede kwartaal kromp de economie met 0,3 procent. Het is voor het eerst sinds het tweede kwartaal van 2009 dat kwartaal op kwartaal de economie krimpt. Het aantal banen van werknemers was 33 duizend hoger dan een jaar geleden.

Minder consumptie huishoudens

Huishoudens hebben in het derde kwartaal van 2011 ruim 1 procent minder besteed dan een jaar eerder. Vooral de aanschaf van nieuwe auto’s laat een scherpe daling zien. Ook de uitgaven aan kleding en schoeisel waren lager. Verder gaven consumenten, mede door het slechte weer in juli en augustus, minder uit in de horeca.

De uitgaven van de overheid aan algemeen bestuur en defensie daalden fors door algemene kostenbesparingen en minder banen. De bestedingen van de overheid aan de zorg namen nog steeds toe. Per saldo daalde de consumptie van de overheid licht in vergelijking met een jaar eerder.

Bescheiden groei export

De export van goederen en diensten groeide, met 4,0 procent ten opzichte van een jaar eerder, bescheiden. Ook in het tweede kwartaal was de uitvoergroei bescheiden. De uitvoer van Nederlands product was in het derde kwartaal 2,9 procent en de wederuitvoer 5,1 procent hoger dan een jaar geleden. 

Investeringen hoger

In het derde kwartaal is 4,6 procent meer geïnvesteerd dan een jaar eerder. Deze groei is vergelijkbaar met die in het tweede kwartaal. Vooral de investeringen in auto’s en machines waren hoger. De investeringen in woningen, bedrijfsgebouwen en gww-werken groeiden met 2,6 procent. Dit is minder dan in voorafgaande kwartalen.

Nauwelijks groei zakelijke dienstverlening

Het lichte herstel in de zakelijke dienstverlening zette in het derde kwartaal niet door. Ten opzichte van een jaar geleden is er sprake van slechts een zeer bescheiden groei. Onder meer de advies- ingenieurs- en architectenbureaus en de makelaars laten een krimp zien. De uitzendbranche groeide nog licht.

De groei van de totale industriële productie was in het derde kwartaal bescheiden. Ook de bouwproductie groeide slechts licht.

Banengroei stagneert

In het derde kwartaal van 2011 waren er 33 duizend banen van werknemers meer dan in hetzelfde kwartaal van 2010. Dit is een stijging met 0,4 procent. De banengroei was het grootst in de handel, vervoer en horeca met 31 duizend banen. Ook in de zorg en de zakelijke dienstverlening groeide het aantal banen sterk. Vergeleken met een jaar geleden was de banenkrimp met 15 duizend het grootst bij de overheid, gevolgd door de industrie en de bouw.

Na correctie voor seizoeninvloeden is het aantal banen in het derde kwartaal vrijwel gelijk aan dat in het tweede kwartaal van 2011.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.