Aantal werklozen blijft toenemen

In oktober 2011 waren er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 455 duizend werklozen. Dit zijn er 17 duizend meer dan in september. Oktober was de vierde maand op rij waarin de werkloosheid sterk steeg. In deze vier maanden nam het aantal werklozen in totaal met 63 duizend toe. Hierdoor is het aantal terug op het niveau van de vorige top in februari 2010.

In oktober steeg de werkloosheid onder 25-44-jarigen met 13 duizend. Het aantal werkloze ouderen (45-64) nam deze toe met 5 duizend. Onder jongeren ( 15-24 jaar) veranderde het aantal werklozen niet. Bij zowel mannen als vrouwen is de werkloosheid ongeveer even sterk toegenomen.

In oktober was 5,8 procent van de Nederlandse beroepsbevolking werkloos. Hiermee is het werkloosheidspercentage terug op het niveau van februari 2010. Met 5,6 procent was de werkloosheid onder mannen lager dan onder vrouwen (6,1).

Zowel consumenten als bedrijfsleven zijn pessimistisch over de toekomstige werkgelegenheid. Meer informatie hierover is te vinden in het artikel ‘Pessimisme over werkgelegenheid’

Werkloosheid, seizoengecorrigeerd

Werkloosheid, seizoengecorrigeerd

Meer cijfers staan op de themapagina Arbeid en sociale zekerheid.