Aantal vacatures daalt licht

  • 133 duizend openstaande vacatures
  • Daling bij particuliere bedrijven

Eind september 2011 stonden er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 133 duizend vacatures open. Dat zijn er 4 duizend minder dan een kwartaal eerder. Het aantal vacatures lag ook aan het einde van het eerste en tweede kwartaal rond de 135 duizend. De lichte vacaturedaling in het derde kwartaal is toe te schrijven aan de particuliere bedrijven. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

De commerciële dienstverlening telde aan het einde van het derde kwartaal 79 duizend vacatures. Dat is 2 duizend minder dan een kwartaal eerder. Deze daling is onder andere toe te schrijven aan de handel en aan de bedrijfstakken vervoer en opslag, informatie- en communicatie en industrie. Bij de Industrie kwam het aantal vacatures aan het eind van het derde kwartaal uit op 14 duizend. Het aantal openstaande vacatures in de niet- commerciële dienstverlening is gelijk gebleven.

De dynamiek op de arbeidsmarkt is nauwelijks veranderd. In het derde kwartaal van 2011 zijn er 193 duizend vacatures ontstaan. Dit zijn er 4 duizend minder dan in dezelfde periode van 2010. Het aantal mensen dat een baan vond, is toegenomen. Het aantal vervulde vacatures bedroeg 206 duizend in het derde kwartaal, 8 duizend meer dan in dezelfde periode van 2010.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.

Downloads