Inflatie iets omlaag

De inflatie kwam in oktober uit op 2,6 procent. Dit is 0,1 procentpunt lager dan in september. De lichte daling komt vooral door de prijsontwikkeling van vliegtickets en benzine. De inflatie wordt berekend uit de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

De inflatie in oktober van 2,6 procent is als volgt opgebouwd. Duurdere huisvesting, water en energie en hogere kosten voor vervoer zorgden voor respectievelijk 0,7 en 0,5 procentpunt inflatie. Hogere prijzen van voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken leverden een bijdrage van 0,3 procentpunt. De bijdrage van hogere prijzen voor uitgaven in het buitenland bedroeg 0,2 procentpunt. Andere goederen en diensten droegen in mindere mate bij aan de inflatie.

Om de inflatie tussen de lidstaten van de Europese Unie (EU) te kunnen vergelijken worden geharmoniseerde prijsindices (HICP) berekend. Volgens deze methode kwam de inflatie in Nederland in oktober uit op 2,8 procent. Dit is 0,2 procentpunt lager dan een maand eerder. Voor de eurozone berekende Eurostat, het Europees statistisch bureau, een inflatie van 3,0 procent. Dit is evenveel als in september. Voor de Europese Centrale Bank (ECB) is de hoogte van de inflatie in de eurozone een belangrijk richtsnoer bij het bepalen van het rentepeil. Volgens de ECB heerst er prijsstabiliteit als de inflatie in de eurozone in de buurt van de 2 procent ligt.

In september en oktober 2011 was de rente op de jongste tienjarige staatslening lager dan de inflatie. Deze situatie is uitzonderlijk. Meer informatie hierover is te vinden in het artikel “Rente staatsobligaties lager dan inflatie”.

Inflatie

Inflatie

Meer cijfers staan op de themapagina Prijzen.

Meer weten over inflatie? Bekijk het CBS-filmpje op YouTube.