Buitenverlichting en extra hang- en sluitwerk tegen inbraak

Buitenverlichting is bij huishoudens de meest voorkomende voorziening om inbraak te voorkomen. In 2010 beschikten meer dan 3 op de 4 huishoudens hierover. Extra hang- en sluitwerk kwam bij meer dan 2 op de 3 huishoudens voor. Over luiken voor ramen en deuren of een alarminstallatie beschikte daarentegen minder dan 1 op de 5 huishoudens.

Maatregelen tegen inbraak wijdverbreid

Niet altijd zijn het de inwoners zelf die maatregelen tegen inbraak treffen. Bij huurwoningen bijvoorbeeld ligt die verantwoordelijkheid vaak bij woningbouwcorporaties. Ook kunnen sommige voorzieningen, zoals luiken bij boerderijen, standaard al aanwezig zijn zonder dat ze speciaal zijn aangebracht om inbraak te voorkomen. Omgekeerd kunnen sommige maatregelen (zoals eveneens luiken voor ramen en deuren) niet overal genomen worden, bijvoorbeeld in bepaalde stedelijke gebieden.

Sommige technische maatregelen tegen inbraak komen veel voor. In 2010 had 79 procent van de huishoudens buitenverlichting en 70 procent extra hang- en sluitwerk. Luiken voor ramen en deuren en een alarminstallatie waren slechts bij 16, respectievelijk 12 procent van de huishoudens aanwezig.

Technische maatregelen tegen inbraak, 2010

Technische maatregelen tegen inbraak, 2010

Preventief gedrag

Criminaliteit, vooral diefstal, kan ook worden voorkomen door in bepaalde situaties het gedrag aan te passen. Zo nam bijna drie kwart van de inwoners bijna altijd waardevolle spullen mee uit de auto. Daarnaast gaf 45 procent aan dat zij ’s avonds bij afwezigheid het licht in huis laten branden, liet 40 procent waardevolle spullen thuis om beroving te voorkomen en zet een vrijwel even groot deel de fiets in een bewaakte fietsenstalling.

Preventief gedrag in verband met criminaliteit, 2010

Preventief gedrag in verband met criminaliteit, 2010

Harry Huys

Bron: Criminaliteit en Rechtshandhaving 2010.