Opleidingsniveau

Het niveau van de hoogst voltooide opleiding.

  • Laag: geen opleiding, basisonderwijs, mavo en vbo
  • Middelbaar: havo, vwo en mbo
  • Hoog: hbo en wo