Burn-outklachten

Opgebrandheid door het werk die zich kenmerkt door ongewone vermoeidheidsklachten en gevoelens van uitputting. Samenvattend worden deze klachten ook wel aangeduid als klachten van emotionele uitputting. Typerend voor burn-out zijn een hoge afstandelijkheid ten opzichte van het werk en het gevoel het werk niet meer goed aan te kunnen.

De meting van burn-out is gericht op klachten die onder de noemer van emotionele uitputting vallen. Dit is gemeten aan de hand van vijf uitspraken, die verwijzen naar ‘emotioneel uitgeput’, ‘leeg gevoel’, ’s ochtends moe voelen’, ‘uitgeput door werk’ en ‘op zijn’. Per uitspraak is er een score van 1 (nooit) tot 7 (elke dag) toegekend. Mensen die een gemiddelde waarde van 3,21 of hoger scoren krijgen de indicatie burn-out.