Meer werknemers met burn-outklachten

Tussen 2007 en 2010 is het aandeel werknemers met burn-outklachten toegenomen. Hoogopgeleiden voelen zich iets vaker opgebrand dan lager opgeleiden. Jongeren hebben er relatief weinig last van. Het onderwijs is de bedrijfstak waar burn-outklachten het meest voorkomen.

Aandeel werknemers met burn-outklachten, 2007-2010

Aandeel werknemers met burn-outklachten, 2007-2010

Ruim 1 op 8 werknemers met burn-outklachten

Het percentage werknemers met burn-outklachten is de laatste jaren toegenomen. In 2010 kampte 13 procent van de werknemers met een burn-out, in 2007 was dat nog 11 procent.

Van de hoogopgeleide werknemers, die vaak ook een hoog beroepsniveau hebben, voelde bijna 15 procent zich opgebrand. Van de laagopgeleiden was dat ruim 13 procent. Werknemers met een middelbare opleiding hadden met 12 procent het minst last van burn-out klachten. Jonge werknemers hebben minder vaak een burn-out dan oudere werknemers. Van alle 15- tot 25-jarigen had een op de tien te maken met burn-out klachten. Bij de 25-plussers ging het om ruim een op de zeven werknemers.

Aandeel werknemers met burn-outklachten naar leeftijd en opleidingsniveau, 2010

Aandeel werknemers met burn-outklachten naar leeftijd en opleidingsniveau, 2010

Meeste burn-outs in onderwijs

Ook tussen bedrijfstakken bestaan verschillen in de mate waarin werknemers met burn-out kampen. De onderwijssector is koploper voor wat betreft het percentage medewerkers met een burn-out, op de voet gevolgd door de industrie.

Aandeel werknemers met burn-outklachten naar bedrijfstak, 2010

Aandeel werknemers met burn-outklachten naar bedrijfstak, 2010

Marian Driessen en Wendela Hooftman (TNO)

Bronnen: