Vakbeweging telt steeds meer 65-plussers

Het aantal vakbondsleden is in 2011 met 5 duizend toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Een op zeven vakbondsleden is 65-plus. Voor het eerst sinds bijna twintig jaar sloten meer jongeren zich aan. In maart 2011 waren er 1,9 miljoen mensen lid van een vakvereniging.

Snelle vergrijzing vakbond

Het aantal vakbondsleden van 65 jaar en ouder is afgelopen jaar met 6,8 procent toegenomen. De vakbeweging vergrijst hiermee sneller dan de bevolking, waarin het aantal 65-plussers met 2,3 procent toenam. Er zijn nu 269 duizend AOW-gerechtigde vakbondsleden, die samen 14 procent van het ledenbestand uitmaken.

Kleine toename aantal jongeren

Het aantal vakbondsleden jonger dan 25 jaar steeg afgelopen jaar met 3 duizend tot 74 duizend. Hoewel dit een bescheiden groei is, betekende het wel de eerste toename sinds 1993. Toch blijft de vertegenwoordiging van jongeren in de vakbeweging laag. In 2011 is maar 4 procent van de leden jonger dan 25 jaar. Twintig jaar eerder was dit nog 10 procent.

Aandeel jongeren en ouderen in de vakbeweging

Aandeel jongeren en ouderen in de vakbeweging

Relatief veel leden tussen 45 en 65 jaar

Het aantal vakbondsleden tussen de 45 en 65 jaar neemt sinds 2005 gestaag toe. In verhouding tot de beroepsbevolking is deze groep sterk oververtegenwoordigd. Van alle vakbondsleden tot 65 jaar behoort bijna 60 procent tot deze leeftijdsgroep, terwijl dat binnen de beroepsbevolking iets meer dan 40 procent is. Het aandeel leden tussen 25 en 45 jaar is sinds 2005 onafgebroken geslonken tot 36 procent in 2011, terwijl deze groep bijna de helft van de beroepsbevolking uitmaakt.

Vakbeweging en beroepsbevolking naar leeftijdsgroep, 1e kwartaal 2011

Vakbeweging en beroepsbevolking naar leeftijdsgroep, 1e kwartaal 2011

Aantal vrouwen in twintig jaar bijna verdubbeld

Het aantal vrouwelijke vakbondsleden is afgelopen jaar met 20 duizend toegenomen. Door de toenemende arbeidsdeelname van vrouwen stijgt het aantal vrouwelijke vakbondsleden al twintig jaar: van 332 duizend in 1991 tot 647 duizend in 2011. Vrouwen vormen nu een derde van de leden. Het aantal mannelijke vakbondsleden daalde vorig jaar met bijna 14 duizend. Hun aantal daalde de laatste twintig jaar bijna voortdurend.

Aantal vakbondsleden naar geslacht

Aantal vakbondsleden naar geslacht

Dick ter Steege en Rob Kuijpers

Bron: StatLine, leden van vakverenigingen