Productiegroei industrie kleiner

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in augustus ruim 1 procent hoger dan in augustus 2010. Daarmee is de productiegroei gehalveerd ten opzichte van die in juni en juli. In nagenoeg alle branches in de industrie was er sprake van een kleinere productiegroei dan in juli.

Met 14 procent nam de productie het meest toe in de transportmiddelenindustrie. Ook in de basismetaal- en metaalproductenindustrie (3 procent) en de elektrotechnische en machine-industrie (2 procent) groeide de productie ten opzichte van een jaar eerder. De aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie produceerde 1 procent meer dan een jaar eerder, de voedings- en genotmiddelenindustrie produceerde een fractie minder dan een jaar eerder.

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste gekeken worden naar voor seizoeneffecten gecorrigeerde cijfers. Omdat de seizoenvrije maandcijfers soms een wat grillig verloop vertonen, wordt hiervoor het tweemaandsgemiddelde ten opzichte van twee maanden eerder gebruikt. Na correctie voor werkdageffecten en seizoeninvloeden was de industriële productie in de periode juli - augustus 0,3 procent kleiner dan die in mei - juni.

Productie industrie

Productie industrie

Meer cijfers staan op de themapagina Industrie en energie.