Voortschrijdend jaartotaal

Kwartaalgegevens kunnen worden vertaald naar cijfers op jaarbasis door de laatste vier kwartalen op te tellen. Het resultaat is de zogeheten vierkwartaalssom of het voortschrijdend jaartotaal. Hiermee wordt gecorrigeerd voor seizoenseffecten in de kwartaalcijfers en kunnen recente kwartaalgegevens vergeleken worden met jaaruitkomsten. Het voortschrijdend jaartotaal komt voor het vierde kwartaal precies overeen met het cijfer over het gehele kalenderjaar