Inflatie iets verder omhoog

De inflatie was in september 2,7 procent. Dit is 0,1 procentpunt hoger dan in augustus. In de afgelopen twee jaar is de inflatie geleidelijk opgelopen. De inflatie wordt berekend uit de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

De inflatie is in september vooral toegenomen door de prijsontwikkeling van kleding. De ontwikkeling van de benzineprijs had ook een verhogend effect op de inflatie. De prijsontwikkeling van telefoon- en internetdiensten drukte de inflatie juist.

De inflatie in september van 2,7 procent is als volgt opgebouwd. Duurdere huisvesting, water en energie en hogere kosten voor vervoer zorgden voor respectievelijk 0,7 en 0,6 procentpunt inflatie. Hogere prijzen van voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken leverden een bijdrage van 0,3 procentpunt. De bijdrage van hogere prijzen voor kleding en schoenen bedroeg 0,2 procentpunt. Andere goederen en diensten droegen in mindere mate bij aan de inflatie.

Om de inflatie tussen de lidstaten van de Europese Unie (EU) te kunnen vergelijken worden geharmoniseerde prijsindices (HICP) berekend. Volgens deze methode kwam de inflatie in Nederland in september uit op 3,0 procent. Dit is 0,2 procentpunt hoger dan in augustus. Voor de eurozone berekende Eurostat, het Europees statistisch bureau, ook een inflatie van 3,0 procent in september. De inflatie in de eurozone was daarmee een half procentpunt hoger dan voorgaande maand. Voor de Europese Centrale Bank (ECB) is de hoogte van de inflatie in de eurozone een belangrijk richtsnoer bij het bepalen van het rentepeil. Volgens de ECB heerst er prijsstabiliteit als de inflatie in de eurozone in de buurt van de 2 procent ligt.

In september was de rente op de jongste tienjarige staatslening lager dan de inflatie. Dit is uitzonderlijk. Meer informatie hierover is te vinden in het artikel “Rente staatsobligaties lager dan inflatie”.

Inflatie

Inflatie

Meer cijfers staan op de themapagina Prijzen.

Meer weten over inflatie? Bekijk het CBS-filmpje op Youtube.