Zakelijke dienstverleners iets minder optimistisch

Het aantal zakelijke dienstverleners dat verwachtte dat hun omzet in de komende drie maanden toe zal nemen, was in september groter dan het aantal dat een afname voorzag. Met +19 was het positieve saldo wel iets minder groot dan in augustus (+21).

Ook over hun toekomstige personeelssterkte waren de zakelijke dienstverleners iets minder optimistisch dan voorgaande maand. Het aantal ondernemers dat verwacht hun personeelsbestand in de komende drie maanden uit te breiden was in september nog wel iets groter dan het aantal dat een krimp voorzag.

Over het economisch klimaat waren de ondernemers veel somberder dan in augustus. Het aantal ondernemers dat verwacht de prijzen te verhogen in de komende drie maanden was in september even groot als het aantal dat een prijsdaling voorzag.

Bij de ontwikkelingen en verwachtingen in de zakelijke dienstverlening kunnen seizoeneffecten een rol spelen. Vanwege de beperkte lengte van de reeksen wordt hier nog niet voor gecorrigeerd.

Verwachte omzet zakelijke dienstverlening

Verwachte omzet zakelijke dienstverlening

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.