Nieuwe tariefstructuur dienstverlening On Site en Remote Access per 1-1-2012

Met ingang van 1 januari 2012 zal het Centrum voor Beleidsstatistiek (CvB) een nieuwe tariefstructuur in gebruik nemen voor de On Site en Remote Access-dienstverlening. In een dienstencatalogus is uitgeschreven welke diensten CvB straks levert tegen welke kosten. Deze dienstencatalogus is vanaf nu beschikbaar.