Tienervaders

Het aantal tienervaders is gebaseerd op de exacte leeftijd van de vader bij de geboorte van het kind. Dit wijkt af van de meeste andere demografische publicaties, waarin de leeftijd per 31 december wordt gehanteerd. In specifieke gevallen, bijvoorbeeld met betrekking tot tienervaders, kunnen de cijfers sterk verschillen al naar gelang de gekozen leeftijdsdefinitie.

Omdat bij jonge moeders het aantal onbekende vaders relatief groot is, is het gegeven aantal tienervaders slechts een schatting.