Een op de zes vaders is 40-plusser bij de geboorte van zijn kind

Steeds meer vaders zijn de 40 gepasseerd bij de geboorte van hun kind. In 2010 was een op de zes vaders 40-plus. Mannen zijn de laatste jaren gemiddeld 32,4 jaar als ze voor het eerst vader worden. Nieuwe moeders zijn gemiddeld 3 jaar jonger. Nederlandse ouders zijn over het algemeen wat ouder dan die in andere Europese landen.

Aandeel pasgeborenen naar leeftijd van de vader

Aandeel pasgeborenen naar leeftijd van de vader

Zes op de tien baby’s hebben dertiger als vader

In 2010 zijn ruim 184 duizend kinderen geboren. Ruim 60 procent van hen had een dertiger als vader. In 1996 gold dat nog voor 66 procent. Er is ook een verschuiving opgetreden: de dertigers zijn tegenwoordig vaker de 35 al gepasseerd als ze vader worden.

Een toenemend aandeel vaders is in de veertig. In 2010 was een op de zeven vaders 40 tot 50 jaar bij de geboorte van een kind, tegen een op de elf in 1996. Het aandeel vaders van 50 jaar of ouder schommelt rond de 1 procent.
 
Het aantal tieners dat in 2010 vader werd wordt geschat op 650. Het aantal tienermoeders is ongeveer vijf keer zo hoog.

Gemiddelde leeftijd moeder en vader bij geboorte van het (eerste) kind

Gemiddelde leeftijd moeder en vader bij geboorte van het (eerste) kind

Nieuwe vaders zijn gemiddeld 32,4 jaar oud

Mannen die in 2010 voor het eerst vader werden waren gemiddeld 32,4 jaar oud. Dat is 3 jaar ouder dan de gemiddelde nieuwe moeder. De gemiddelde leeftijd van alle mannen die (opnieuw) vader werden was 34,0 jaar. Dat is ook 3 jaar ouder dan de gemiddelde moeder.

In 2010 waren ouders gemiddeld een jaar ouder bij de geboorte van hun kind dan in 1996. De laatste zeven jaar is de gemiddelde leeftijd bij de geboorte van een kind nauwelijks meer gestegen.

Gemiddelde leeftijd van vader en moeder bij geboorte in enkele Europese landen, 2010

Gemiddelde leeftijd van vader en moeder bij geboorte in enkele Europese landen, 2010

Nederlandse ouders relatief oud

Vergeleken met enkele andere Europese landen die cijfers over vaders publiceren zijn Nederlandse ouders iets ouder. Het gemiddelde leeftijdsverschil tussen vaders en moeders is ook in andere landen ongeveer 3 jaar. IJslandse en Engelse vaders zijn gemiddeld 32,5 jaar bij de geboorte van een kind; Noorse vaders 33,4 jaar.

Elma Wobma en Mila van Huis

Bronnen: