Tweede raming tweede kwartaal 2011: economie groeit 1,6 procent

De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal van 2011 met 1,6 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Deze tweede raming van de economische groei komt 0,1 procentpunt hoger uit dan de eerste raming van 16 augustus. De productie van de industrie, de bouwnijverheid en de financiële instellingen is iets opwaarts bijgesteld en die van de vervoersbedrijven neerwaarts. Aan de bestedingenkant zijn de investeringen opwaarts bijgesteld. De consumptieve bestedingen van huishoudens laten een bescheiden krimp zien, waar eerder sprake was van een stabiele situatie. Ten opzichte van de eerste raming is het handelssaldo goederen lager en het handelssaldo van de diensten hoger.

Kwartaal-op-kwartaalgroei 0,2 procent

De Nederlandse economie groeide in het tweede kwartaal met 0,2 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Hierbij is rekening gehouden met werkdag- en seizoenseffecten. Deze kwartaal-op-kwartaalgroei is 0,1 procentpunt groter dan bij de eerste raming.