Uitkeringen sociale bescherming

De hier weergegeven uitkeringen in het kader van sociale bescherming zijn bruto-uitkeringen. Dit betekent dat over een deel van de uitkeringen de premieheffingen en belastingen moeten worden betaald. Binnen de EU zijn de verschillen tussen de bruto- en netto-uitkeringen erg groot. Uit voorlopig onderzoek in opdracht van het Europese statistische bureau, Eurostat, blijkt dat Nederland in verhouding tot andere Europese landen veel premies en belastingen heft op zijn uitkeringen.

Bij het opstellen van deze statistieken maakt het CBS gebruik van bronnen die ook voor de samenstelling van de nationale rekeningen gebruikt worden. Dit betreft directe bronnen, zoals financiële gegevens geleverd door pensioenfondsen, maand-, kwartaal- en jaarverslagen van sociale verzekeringsinstellingen, overheidsinstellingen en andere uitvoeringsinstanties. Daarnaast worden ook indirecte bronnen ingezet, zoals informatie van het College voor Zorgverzekeringen, het Verbond van Verzekeraars en De Nederlandsche Bank.